درباره ما

کلیپدونه مرجع کاملی از انواع ویدئوها در تمامی زمینه ها

معرفی کلیپدونه

اپلیکیشن کلیپدونه مجموعه ای جامع از ویدئوهای به روز و کاربردی در حوزه های مختلف علمی ،آموزشی ،موفقیت ،سرگرمی و.. میباشد .
شما در کلیپدونه میتوانید دانش خود را در همه زمینه ها به سادگی و با دیدن یک ویدئو افزایش دهید. همچنین با دیدن ویدئوها ی سرگرمی اوقات شادی را برای خود فراهم کنید .

راهنمای استفاده از کلیپدونه:
برای دریافت اشتراک روزانه و داشتن دسترسی به تمام امکانات اپلیکیشن  و تماشای تمامی ویدئوها هم اکنون 1 را به 405078پیامک کنید و اشتراک روزانه با هزینه 600 تومان دریافت کنید.